Vår modell skapar nära samarbeten

Utifrån dina önskemål och värderingar hittar vi projekt av högsta kvalitet som du kommer nära och kan engagera dig i på det sätt som passar just dig

Nära samarbeten

Vi skapar nära samarbete mellan företag/privatpersoner och sociala entreprenörer.

Sociala entreprenörer

Projekten vi rekommenderar drivs av sociala entreprenörer. Med innovativa metoder löser de samhällsutmaningar på ett effektivt sätt.

Mätbara effekter

Vi tillför kunskap och kompetens som hjälper projekten mäta vilken skillnad de gör.

Social Initiative på en minut

Aktuellt

Det senaste från oss och våra samarbetspartners

Social Initiative under 2017

19

FÖRETAG/PRIVATPERSONER

13

SOCIALA ENTREPRENÖRER

5

LÄNDER

115000

MÄNNISKOR

Med engagemang och entreprenörskap

Efter många års erfarenhet från näringslivet respektive internationellt utvecklingsarbete ville Pernilla Bard och Caroline Cederlöf bidra till en bättre värld på ett mer effektivt sätt.

De startade Social Initiative 2002 och utmanade den traditionella välgörenhetssektorn med sin nya modell. De valde att arbeta direkt med sociala entreprenörer på plats och på så sätt kapa mellanled. Dessutom ville de skapa djupare partnerskap mellan företag/privatpersoner och sociala entreprenörer där allas kompetens tillvaratas. En viktig del i modellen var att mäta resultat för att kunna satsa på de som åstadkommer mest samhällsförändring. Vårt mål är att ge utsatta människor förutsättningar att själva förbättra sina levnadsförhållanden. Social Initiative är icke-vinstdrivande.