Social Initiative

Alla våra uppdragsgivare bjuds in till mötet för att få en inblick i vårt arbete och även utbyta erfarenheter med varandra. Mötet hålls den 4 juni 2015 kl. 8.30-9.30 på vårt kontor på Riddargatan 7A.

Meddela oss gärna om du har möjlighet att komma eller inte före 1 juni till Pernilla Bard.