Social Initiative

Banbrytande metod för att stärka kvinnor i Indien

Utbildning med en av ECF:s mentorer

Trakasserier och våld är vardag för många kvinnor i Indien. De flesta organisationer försöker skapa en förändring genom att fokusera på att stödja och stärka kvinnor. Equal Community Foundation (ECF) har istället valt att engagera pojkar som en del av lösningen.

ECF vill skapa en kritisk massa av pojkar och unga män i Indien som aktivt tar avstånd från våld mot kvinnor och ojämlikhet och blir förebilder för andra. ECF håller en utbildning i tre steg för pojkar mellan 13-18 år i slumområden för att få dem att ändra sin attityd till och beteende gentemot kvinnor och flickor i och utanför hemmet.

När vi på Social Initiative gjorde utvärderingen av ECF var vi imponerade över hur mentorerna som håller utbildningarna fick pojkarna att se fördelarna för sig själva med att vara mer jämställda.

Pojkarna utbildas i mänskliga rättigheter, sexualkunskap, hälsosamma relationer och normer i samhället. De pratar om vad som är våld i relationer. Mentorerna berättade att när de frågar pojkarna ifall de ser våld hemma säger de nej, för de ser det inte nödvändigtvis som våld. Frågar de däremot om det händer att deras mamma eller barnen blir slagna så säger de ja. Pojkarna lär sig också genom rollspel hur de ska förhandla för att få till en förändring, t ex hur man kan förhindra att en full pappa slår mamman.