Social Initiative

Filantropin på frammarsch i Sverige

Att filantropin i Sverige är på frammarsch var alla eniga om på Filantropiskt symposium som gick av stapeln den 21 maj på Moderna Museet i Stockholm. Symposiet hade samlat över 200 deltagare och en diger lista med talare från både Sverige och USA.

Social Initiatives grundare Pernilla Bard och Caroline Cederlöf belyste under sitt anförande vikten av att använda både hjärta och hjärna när man väljer sitt filantropiska engagemang. Med exempel från filantroper och egna erfarenheter av att utvärdera projekt runt om i världen, visade de hur lätt det kan gå fel om man inte tänker efter och gör sin hemläxa.

Trista Harris, som kallar sig ”filantropisk futurist”, uppmanade alla att föreställa sig den värld man skulle vilja ha i framtiden. Genom att använda det synsättet kunde till exempel stora delar av den fattigare världen gå direkt på mobiltelefoner som idag finns tillgängliga ända ute bland Masaierna på den Kenyanska stäppen. Sociala entreprenörer är experter på att se nya lösningar på gamla problem.

Vi vill se en värld där allt fler filantroper engagerar sig – med både hjärta och hjärna – och stödjer sociala entreprenörer för att skala upp innovativa lösningar. På så vis kan vi tillsammans skapa en betydligt bättre värld.