Social Initiative

Muhammad Yunus och Social Initiatives styrelseordförande Pia Rudengren diskuterar behovet av att tänka nytt

Postkodlotteriet bjöd in Professor Muhammad Yunus för en diskussion om socialt företagande. Yunus är grundare av Grameen Bank i Bangladesh och mikrokrediter. För det arbetet fick han Nobels Fredspris 2006. Hans mål var att utrota fattigdomen i världen, vilket han i allra högsta grad har bidragit till.

Yunus nya målsättning är att utrota arbetslösheten i världen. När allt fler ungdomar utbildar sig, men ändå inte får jobb, krävs det att vi tänker om. Enligt Yunus fostrar våra utbildningssystem oss att bli attraktiva arbetstagare. Dagens ungdomar behöver bli ”job givers” snarare än ”job seekers”. För att bidra till den utvecklingen har Yunus startat ”Yunus Social Business” – en fond där ungdomar får lån för att starta sociala företag. Sociala företag drivs med sociala mål men använder traditionella affärsmetoder för att nå dit, förutom att eventuell vinst återinvesteras i företaget.

Pia Rudengren, styrelseordförande i Social Initiative och ledamot i flera börsnoterade företag, delade sin syn på att företag måste arbeta mer strategiskt och på styrelsenivå med CSR och samhällsengagemang. Om svenska företag väljer den vägen kan det bli en konkurrensfördel för vårt näringsliv i framtiden.