Social Initiative

Alla våra uppdragsgivare bjuds in till mötet för att få en inblick i vårt arbete och även utbyta erfarenheter med varandra. Mötet hålls den 14 juni 2016 kl. 16.00-17.00 på vårt kontor på Riddargatan 7A.

Meddela oss gärna om du har möjlighet att komma eller inte före 6 juni till Caroline Cederlöf .