Social Initiative

Att välja rätt organisation att stödja är rena vilda västern!

Caroline Cederlöf på plats i Kilimanjaro, Tanzania, för att följa upp hur pass bra Solar Sister lyckas byta ut fotogenlampor mot solceller bland fattiga. Här i samtal med en Solar Sister entreprenör.

Svenskar – både företag och privatpersoner – slår rekord i givmildhet. Vi har aldrig donerat så mycket som nu enligt Svensk Insamlingskontroll. Men hur vet du att ditt stöd når fram? Gör ditt stöd någon skillnad på plats?

För den som vill göra gott kan det kännas som rena vilda västern. Det är svårt att hitta rätt och många skjuter från höften. Man kanske tittar på hemsidan innan man beslutar vilken organisation man ska engagera sig i. Det ger begränsad och ibland vinklad information. Vissa tittar på hur stor andel som går till administration. Trots att vi vet att detta inte säger något om vilken effekt organisationen uppnår. Enligt den brittiska organisationen The Life You Can Save är det endast 3% av alla givare som jämför organisationernas effekter, innan de beslutar sig för vilken organisation de ska stödja. Precis som William MacAskill på Centre for Effective Altruism säger i en intervju i DN, så behövs både hjärta och hjärna. ”Att vara generös räcker inte, vart du skänker dina pengar är mycket viktigare”.

På Social Initiative har vi sett många exempel på hur fel det kan gå. Allt ifrån en svensk filantrop som finansierat en skola för fattiga flickor i Uganda som visade sig vara en täckmantel för en frireligiös rörelse, till en yrkesförberedande utbildning för fattiga ungdomar i Indien som inte gav några jobb. Eller en svensk organisation där vi upptäckte att grundaren förskingrade medel avsedda att inspirera ungdomar i riskzon att förändra sina liv.

Vissa blir så frustrerade att de tar saken i egna händer och startar sitt eget barnhem eller skola, trots att det redan finns en massa bra initiativ där ute. Många av de bästa initiativen drivs av enastående eldsjälar – sociala entreprenörer – som har utmärkt kunskap och insikt om lokala utmaningar och möjligheter. Det gäller bara att hitta dem. Och sedan att jobba med dem på ett bra sätt så att de kan skala upp det som faktiskt fungerar.

Social Initiative hjälper företag och privatpersoner att göra så mycket nytta som möjligt för varje investerad krona. Vi tar avstamp i en noggrann utvärdering för att skilja agnarna från vetet och välja ut de organisationer som bidrar till en bestående skillnad i människors liv. Det kan liknas vid riskkapitalbolagens ”due diligence” som de genomför på bolagen innan de investerar. Social Initiative analyserar organisationerna utifrån;

- Gör de rätt saker, t ex bemöter de en angelägen utmaning, fyller de en lucka och ett behov i samhället?

- Gör de det på rätt sätt, t ex uppnår de långsiktiga och hållbara effekter och genomför de sina aktiviteter på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt?

- Är den sociala entreprenören trovärdig, t ex vilken bakgrund har den sociala entreprenören som driver organisationen och vilken etisk kompass har hon eller han?

- Hur ser styrningen ut, t ex vilka sitter i styrelsen och är organisationen transparent?

- Har de en sund finansiell situation, t ex revideras organisationen av en auktoriserad revisor?

Om vi kan bli fler – både företag och privatpersoner – som ger mer till rätt organisationer, dvs de som faktiskt gör skillnad, kan vi tillsammans förändra världen!

si_coaching

Till vänster: Caroline Cederlöf coachar unga sociala entreprenörer utveckla metoder för att mäta effekterna av sina initiativ, inom Svenska Institutets program SHE Entrepreneurs. Till höger: Pernilla Bard diskuterar med lärare på en organisation i Hyderabad, Indien. Mötet är ett led i att bedöma organisationens kvalitet.