Social Initiative

Vi skapar förutsättningar för människor att själva förändra sina liv

Social Initiative är en oberoende, icke-vinstdrivande rådgivare som hjälper företag och privatpersoner att göra en väsentlig skillnad i världen. Vårt mål är att hjälpa utsatta människor att själva förbättra sina levnadsförhållanden och bidra till den glädje våra uppdragsgivare känner genom att engagera sig.

Under 2015 bidrog vi gemensamt till att över 32.000 utsatta människor i Indien, Kenya, Uganda, Tanzania och Sverige kunde förbättra sin livssituation. Sedan starten 2002 har vi utvecklat framgångsrika samhällsengagemang för över 30 företag och privatpersoner. Genom oss har våra uppdragsgivare investerat över 90 Mkr i 28 projekt runtom i världen. Eftersom vi mäter resultaten i varje projekt vet vi att 26 projekt har uppnått eller överträffat sina mål. Under 2015 har över 5.000 medarbetare hos våra uppdragsgivare nåtts av information om deras samhällsengagemang och i olika grader engagerats i projekten de stödjer.

Barn och ungdomar får möjlighet att läsa på ett bibliotek mitt i Matare slummen i Nairobi, Kenya

Bakgrund

Pernilla Bard och Caroline Cederlöf grundade Social Initiative 2002. ”Vi lärde känna varandra när vi pluggade på Handelshögskolan i Stockholm. Efter examen valde vi helt olika karriärer, jag inom näringslivet och Caroline inom internationellt utvecklingsarbete”, säger Pernilla.

”Efter många år inom våra respektive områden började vi leka med tanken på att sammanföra dessa två världar. Jag hade sett att det fanns otroligt effektiva sociala entreprenörer som behövde resurser att skala upp sin verksamhet. Pernilla hade sett det ökade intresset bland företag i Sverige att bidra till samhället. Tillsammans med näringslivet och filantroper ville vi på ett effektivt sätt bidra till att förbättra framtidsutsikterna för utsatta människor runt om i världen.”, säger Caroline.

”Vi har mycket att tacka Lars Bertmar för. Hans engagemang och stöd var avgörande för att vi vågade hoppa av våra etablerade karriärer och fullt ut ägna oss åt att bygga upp Social Initiative 2002.

Caroline och Pernilla besöker ett projekt i Kenya där de pratar med ungdomarna från Matare slummen i Nairobi som genom projektet får lära sig om ledarskap

Medarbetare

Pernilla Bard
Pernilla är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, Därefter arbetade hon tio år i näringslivet, först på EF Education med ansvar för Asien utifrån Hong Kong och sedan på Coca-Cola i Sverige. Hon var managementkonsult på The Boston Consulting Group i tre år innan hon grundade Social Initiative. Pernilla älskar att se på och göra dokumentärfilm.

Caroline Cederlöf
Caroline är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Innan hon startade Social Initiative arbetade hon på WHO med stationering i Zambia och på Världsbanken I Washington. Därefter var Caroline med och startade den Globala Fonden for att bekämpa AIDS, Tuberkulos och Malaria. Caroline älskar allt som har med fysisk träning att göra.

Ylva Kronheffer
Ylva har en Masterexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet och en bred praktisk kompetens inom kommunikation. Hon började sin karriär på Utrikesdepartementet och Svenska Institutet och arbetade därefter i London med demokratifrågor i Afrika. Ylva har delvis vuxit upp i Afrika och Asien och har stor kunskap om båda regionerna. Ylva älskar att laga vietnamesisk mat.

Ingrid Lidman
Ingrid har en juristexamen från Lunds universitet och fördjupade sig inom internationell rätt vid universitetet i Bologna. Hon har därefter arbetat för FN:s livsmedelsprogram i Benin i Västafrika och varit beslutsfattare på Migrationsverket. Ingrid har ett starkt intresse för språk och spelar gärna och ofta squash eller badminton.

Social Initiatives styrelse

Pia Rudengren, styrelseordförande, har en lång karriär inom Investor bakom sig. Hon var senast vice VD i W Capital Management AB, dessförinnan var hon finansdirektör samt medlem av ledningsgruppen i Investor AB. Idag arbetar Pia som styrelseproffs.

Fredrik Adolfsson har ett förflutet inom IKEA, både inom försäljning och distribution och som global hållbarhetschef. Han har arbetat på Naturskyddsföreningen med miljöfrågor och nu senast kommer han från Västra Götalandsregionen som regionsutvecklingsdirektör.

Pernilla Bard har grundat Social Initiative tillsammans med Caroline Cederlöf. För mer information se under medarbetare.

Caroline Cederlöf har grundat Social Initiative tillsammans med Pernilla Bard. För mer information se under medarbetare.

Gabriella Myrdal är advokat och delägare på Time Advokatbyrå KB. Hon har tidigare arbetat på bland annat Mannheimer Swartling och på Vinge.

Karl Prytz är utbildad civilekonom från Handelshögskolan och har en bakgrund inom e-handel och tillväxtbolag, bland annat som CEO för Animail, CMO på Klarna och affärsområdeschef inom Bonnier.

Jakob Rudberg är student och läser statsvetenskap på Uppsala universitet och ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på redovisning och bolagsstyrning. Under sin studietid har han bland annat varit kårordförande för Handelshögskolans studentkår.

Birgitta Ståhl är Partner och konsult på Kreab Gavin Anderson. Hon har tidigare arbetat på den brittiska kommunikationsfirman Brunswick Group och som VD för Tv8.