Social Initiative

Det började med en klass på 25 elever mitt i slummen i Mumbai

Bina Lashkari, grundare Door Step School

För mer än 25 år sedan startade Bina Lashkari organisationen Door Step School för att göra utbildning tillgänglig för de miljontals barn som bor på gatorna och i slumområden i Mumbai. På den tiden studerade hon för att bli socialarbetare och arbetade samtidigt i en kommunal skola för att ta reda på varför barnen uteblev från lektionerna. Under hembesöken hon gjorde i olika slumområden förstod hon att det fanns många olika problem för barnen som bodde där. Det var långt till skolan, svårt med transport och många barn var tvungna att stanna hemma från skolan för att jobba eller ta hand om yngre syskon.

Om inte barnen kan ta sig till skolan så kommer skolan till barnen

Bina Lashkari

Bina Lashkari startade Door Step School med målsättningen att alla barn upp till 14 år skulle få gå i skolan. Hennes nyskapande metod utgick ifrån att om barnen inte kunde ta sig till skolan själva så skulle skolan komma till barnen – därav namnet Door Step School.

Det började med en klass på 25 barn i slumområdet Colaba och idag utbildar de över 70 000 barn per år i Mumbai och närliggande Pune. Ett av de första initiativen var att göra om bussar till mobila klassrum som kunde köra dit barnen fanns, ofta på marknadsplatser där de arbetar med sina familjer. Bussarna kör fortfarande runt i Mumbai.

En pojke lär sig läsa på Door Step Schools lektioner i Colaba slummen in Mumbai

Mycket har förändrats i Indien sen Bina startade sin första klass. Indiska statens satsningar på utbildning har gett resultat och idag börjar hela 97% av Indiens barn i skolan. Dessvärre är resultaten i skolan bristfälliga och endast hälften av alla barn i femte klass kan läsa en enkel mening. Största fokus för Door Step School idag är att hjälpa barn i slumområden att klara av skolan. Majoriteten av dessa barn har föräldrar som inte själva har gått i skolan och kan därför inte ge barnen något stöd med läxorna hemma. Door Step School erbjuder olika typer av gratis stödundervisning både i kommunala skolan och efter ordinarie lektioner.

Barnen som går på Door Step Schools lektioner har större sannolikhet att klara sig igenom skolan. 25% av skolbarnen hoppar av skolan innan de når femte klass, jämfört med inga avhopp bland barnen som får stödundervisning efter skolan från Door Step School. De visar även bra resultat, på bara ett år förflyttar sig över 50% av barnen i stödundervisningen från lägsta till högsta nivån i läsförståelse.

De flesta barnen som växer upp i slummen har aldrig sett en dator. Door Step Schools datorlektioner är fantastiskt populära!