Social Initiative

När de unga flickorna omskärs och gifts bort försvinner chansen till utbildning

Kakenya Ntaiya, grundaren av Kakenya Center for Excellence

Kakenya’s blivande man valdes ut redan när hon var fem år gammal. Från den dagen kretsade hennes liv runt att växa upp och bli en perfekt hustru vid 12 års ålder. Hon gick upp klockan fem för att mjölka kossorna, hämta ved och bära vatten. Men Kakenya drömde om att bli lärare. När hon blev 12 år förbereddes hon för att genomgå den traditionella omskärelsen för att sedan giftas bort och därmed sluta skolan. Hon insåg då att drömmen att bli lärare inte längre var möjlig. Hon samlade mod och förklarade för sin pappa att hon skulle låta sig omskäras på ett villkor – att hon fick fortsätta gå i skolan.

Dagen för omskärelsen kom. Hon minns hur en kvinna höll fast henne medan en annan drog fram en kniv. Hon blödde så mycket att hon svimmade. Nu var hon mer än någonsin fast besluten att utbilda sig. Hon lyckades få ett stipendium till Randolph Macon College i Viriginia, USA, men hade inga pengar till resan. Då gick hon runt till männen i byn och övertalade dem att om de hjälpte henne att samla in pengar så att hon kunde resa till USA så skulle hon komma tillbaka och hjälpa byn senare. Tio år senare, som doktorand vid Pittsburgh universitet, återvände hon till till sin hemby och startade en skola för flickor, så att fler skulle få möjlighet att skapa sig en bättre framtid.

Ett gäng mycket glada flickor på Kakenya Center for Excellence

Kenya är ett fattigt land där nästan halva befolkningen lever i absolut fattigdom. Masaierna i Kenya hör till den fattigaste delen av befolkningen. Undersökningar visar att endast 48% av masaiflickorna börjar skolan, jämfört med 85% av flickorna i hela landet. Detta vill Kakenya ändra på. Kakenya’s Dream ger masaiflickor en chans till utbildning och förhindrar att de blir omskurna och bortgifta vid ung ålder. Flickorna som går på internatskolan är utvalda för att de är i riskzonen att omskäras och bli bortgifta.

Kakenya’s Dream har sedan starten 2009 åstadkommit mycket bra resultat. 100% av flickorna på skolan undgår att bli omskurna och bortgifta vid tidig ålder. Elevernas akademiska resultat ligger på samma nivå som den bäst rankade privatskolan i distriktet. 2012 rankades skolans åttonde klass högst i distriktet bland 130 skolor.

Kakenya Ntaiya är en imponerande förebild för flickorna på skolan