Social Initiative

Enda vägen till bestående förändring är att människor skapar sin egen utveckling

Mwalimu Musheshe tillsammans med en av studenterna på flickskolan

Mwalimu Musheshe växte upp i en polygamisk familj som yngsta syskonet av sju barn. Han började inte skolan förrän han var tio år. Trots 
detta lyckades han utbilda sig till både ingenjör och agronom vid Makerere Universitetet i Kampala. Som universitetsstudent under 80-talet var han engagerad i oppositionen mot den sittande regeringen vilket ledde till att han under en tid blev fängslad och misshandlad. I över tjugo år har han utmanat beslutsfattare att hitta effektiva sätt att bekämpa fattigdomen på landsbygden i Uganda och är en av de få som fortfarande gör det. Han är en innovativ ledare och ansedd som en viktig drivkraft i att skapa framtidens Uganda.

Awakening the sleeping genius in each of us

Mwalimu Musheshe

När Musheshe besökte landsbygden i västra Uganda i slutet av 90-talet och frågade byborna varför de inte hade rent vatten fick han många olika svar. Det enda som inte nämndes var bybornas egen roll i sammanhanget. Årtionden av misslyckade biståndsprojekt och brutna löften från regeringen hade gjort dem både uppgivna och passiva. Musheshe var övertygad om att enda vägen till bestående förändring är att människor skapar sin egen utveckling. Därför startade han Uganda Rural Development Training Programme (URDT) i Kibaale i västra Uganda under parollen ”Awakening the sleeping genius in each of us”.

Studenter på URDT Girls’ School i Uganda

Idag lever fortfarande 38% av befolkningen i Uganda under fattigdomsgränsen. Värst är det på landsbygden där drygt 80% av befolkningen lever som självförsörjande bönder. Det är här som URDT utbildar flickor för att minska fattigdomen. URDT Girls’ School är en grundskola för 260 flickor från de allra fattigaste familjerna. Skolan undervisar enligt den statliga läroplanen men eleverna får dessutom praktiska kunskaper för att själva förbättra sina liv och lyfta sina familjer ur fattigdom. Skolan engagerar både eleven och hennes familj i “hemprojekt” där de tillsammans skapar en vision av hur de vill att deras hemmiljö ska se ut och en handlingsplan för hur de, steg för steg, ska nå dit. Det kan handla om att odla grödor som de kan sälja för att få inkomster. Inkomster som de sedan kan använda för att t ex bygga ett stenhus och flytta från sin lerhydda, eller köpa en cykel.

Organisationen har nyligen även startat African Rural University for Women där flickor utbildas under fyra år för att bli så kallade ”Change Agents” med uppdrag att minska fattigdomen i hela byar. Kvinnorna utbildas teoretiskt och praktiskt i hållbart jordbruk, miljövänlig teknik, entreprenörskap, mänskliga rättigheter, ledarskap och systemtänkande. Sista året på utbildningen gör de praktik ute i byarna med uppdrag att lotsa invånarna att själva förbättra sina liv.

URDT har åstadkommit positiva resultat både för flickorna, deras familjer och hela byar. Studenterna på flickskolan presterar mycket bra. 88% av flickorna fick högsta betyg på de nationella proven, jämfört med genomsnittet i Uganda på 24%. Genom att delta i hemprojekten har 65% av familjerna förbättrat sin levnadsstandard. De första 17 studenterna från URDT’s universitet som utbildades till Change Agents hjälpte människorna i 177 byar att själva förbättra sina livsvillkor.