Med drivkraft och innovation

Redan från start har vi på Social Initiative sett kraften i sociala entreprenörer och den samhällsförändring de åstadkommer. Sociala entreprenörer liknar kommersiella entreprenörer, med skillnaden att de inte fokuserar på vinsten. Deras driv och passion ligger i stället i att lösa samhällsutmaningar. De startar för att de har sett ett problem i sin närhet som de vill göra något åt. Med innovativa metoder skapar de stor förändring i samhället.

Social Initiative hjälper de sociala entreprenörerna att skala upp sin verksamhet och mäta vilken skillnad de gör. 90% av våra sociala entreprenörer har uppnått eller överträffat sina mål. Nedan finner du ett urval av de vi samarbetar med. Vissa driver sin verksamhet som sociala företag, men flertalet av de vi samarbetar med är ideella organisationer.

Inspireras av några av våra sociala entreprenörer

Jason, Jenni, Victoria och Charles, Kenya

Utbildning för de fattigaste tjejerna med fokus på ledarskap och tolerans

Anusha Bharadwaj, Indien

Kunskap och mod för ökad jämställdhet

Bina Lashkari, Indien

Utbildar miljontals barn i slummen

Barbara Birungi Mutabazi, Uganda

IT banar väg ur fattigdom och hopplöshet för kvinnor

Katherine Lucey, Tanzania

Kvinnligt entreprenörskap sprider solceller på landsbygden

Sherryl Broverman, Kenya

Kvalitetsutbildning för unga tjejer i den fattigaste delen av Kenya

Mwalimu Musheshe, Uganda

Unga tjejer minskar fattigdomen i västra Uganda

Kakenya Ntaiya, Kenya

Hon återvände till sin by för att förbättra framtiden för Masaiflickor

Liz och Sunil Mehta, Indien

Innovativ pedagogik ger fattiga barn nya möjligheter

Starehe, Kenya

En elitskola för fattiga flickor från hela Kenya

James Katumba och Solomon Kayiwa, Uganda

Skapar förutsättningar för unga att komma in på arbetsmarknaden
FAWEU

FAWEU, Uganda

Skapar förutsättningar för unga som inte har råd att utbilda sig