Kunskap och mod för ökad jämställdhet i Indien

Anusha Bharadwaj tog över det som var embryot till VOICE 4 Girls 2014. Med sin utbildning och tolv års erfarenhet av arbete inom jämställdhet, utbildning och ungas hälsa på landsbygden i Indien, har hon lyckats skala upp VOICE 4 Girls på kort tid. Målet är att skapa bättre förutsättningar för flickor och kvinnor i Indien. Metoden är att ge tjejerna kunskap och kraft att förändra sin egen och andra tjejers situation. Tjejerna utbildas på tre 10-dagars läger under 18 månader. Hittills har de utbildat 57 000 tjejer. Enkätstudier visar att tjejernas kunskap om mens, våld, konflikthantering och mänskliga rättigheter ökade med i snitt 45% under lägren. För att snabba på förändringen testar VOICE 4 Girls även att jobba med killar på liknande sätt.