Unga tjejer minskar fattigdomen i västra Uganda

Den sociala entreprenören Mwalimu Musheshe har kämpat i hela sitt liv för att förändra Uganda. Det började på 1980-talet under studietiden när han deltog i motståndsrörelsen mot Idi Amin, vilket ledde till att han blev fängslad i ett år och torterades. Sedan dess har han fört en kamp mot bilden av den fattiga, passiva människan i behov av hjälp.

Musheshe har bevisat att det går att skapa bestående utveckling genom att utgå från individens egen drivkraft. För över tjugo år sedan startade han organisationen Uganda Rural Development and Training Programme (URDT) med mottot ”Awakening the sleeping genius in each of us”.

URDT utbildar flickor, som sedan inspirerar och lär sina familjer och andra bybor att själva förändra sina liv. Genom bland annat en flickskola, ett universitet för kvinnor, yrkesutbildning med entreprenörsanda och en radiostation har URDT bidragit till en markant förbättring för fattiga familjer på landsbygden i västra Uganda.