Utbildar killar för att skapa ett jämställt samhälle

I Indien är våld mot kvinnor ett stort problem och mer än hälften av alla kvinnor upplever våld i hemmetnågon gång under sin livstid.Vid 18 års ålder har många indiska kvinnor gift sig och i många fall redan fått sitt första barn. De sociala entreprenörerna Rujuta Teredesai och Will Muir valde att engagera unga killar som en del av lösningen för att förbättra situationen för kvinnor i Indien. 2009 startade de Equal Community Foundation (ECF) i Pune, Indien.

ECF utbildar manliga mentorer som leder en tre-stegs utbildning för unga killar 13-15 år i slumområden. De får lära sig om mänskliga rättigheter, sexualkunskap, jämställdhet,jämlikhet, hälsosamma relationer och normer. Killarna övar även på att påverka och argumentera för att deras familjer och grannar ska ta avstånd från våld och diskriminering. Målet är att skapa en kritisk massa avkillar som står upp för jämställdhet i Indien.

Social Initiative har samarbetat med ECF sedan 2016,framförallt kring strategin för deras uppskalning där de utbildar andra lokala organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter i hur de kan bredda målgruppen och även engagera killar genom att använda ECFs metod.

Utbildat 5 000 killar
Andelen killar med relativt jämställda attityder ökade från 3% till 49% under utbildningen
8 andra organisationer testar metoden