Samarbeten som ger resultat Sociala entreprenörer löser samhällsutmaningar Engagemang som inspirerar

Tillsammans förbättrar vi framtiden för fler

Social Initiative är en ideell organisation som stödjer sociala entreprenörer som löser samhällsutmaningar på ett innovativt och effektivt sätt. I partnerskap med företag och filantroper bidrar vi med kapital och kunskap för att stärka och skala upp deras arbete. Tillsammans bidrar vi till en positiv och mätbar samhällsförändring.

Nära samarbeten

Vi skapar nära samarbeten mellan företag/privatpersoner och sociala entreprenörer.

Sociala entreprenörer

Vi väljer ut de bästa sociala entreprenörerna som med innovativa metoder löser samhällsutmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

Mätbara effekter

Vi tillför kunskap som hjälper sociala entreprenörer att mäta vilken effekt vårt samarbete bidrar till.

Social Initiative på en minut

Social Initiative under 2023

44

FÖRETAG/PRIVATPERSONER

14

SOCIALA ENTREPRENÖRER

5

LÄNDER

842000

MÄNNISKOR

Filantropiguiden för privatpersoner

I Filantropiguiden delar Social Initiative hur du går till väga för att utvärdera och välja ut organisationer att stödja och hur du säkerställer att de åstadkommer en positiv, mätbar förändring.

Läs Filantropiguiden

Aktuellt

Det senaste från oss och våra samarbetspartners

Vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar från Social Initiative till din mejl 3-4 ggr per år – anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter

Med engagemang och entreprenörskap

Efter många års erfarenhet från näringslivet respektive internationellt utvecklingsarbete ville Pernilla Bard och Caroline Cederlöf bidra till en bättre värld på ett mer effektivt sätt.

De startade Social Initiative 2002 och utmanade den traditionella välgörenhetssektorn med sin nya modell. De valde att arbeta direkt med sociala entreprenörer på plats och på så sätt kapa mellanled. Dessutom ville de skapa djupare partnerskap mellan företag/privatpersoner och sociala entreprenörer där allas kompetens tillvaratas. En viktig del i modellen är att mäta resultat för att kunna satsa på de som åstadkommer mest samhällsförändring. Social Initiatives mål är att ge utsatta människor förutsättningar att själva förbättra sina levnadsförhållanden. Social Initiative är icke-vinstdrivande.