Att utbilda en flicka påverkar både henne själv, hennes familj och i förlängningen hela samhället. Det är få investeringar som har så bra avkastning.

Bland de fattigaste i Afrika är det mindre än hälften så många flickor som pojkar som går ut gymnasiet. Det vill vi ändra på! Vi har valt ut tre av våra bästa projekt i Kenya och Uganda. Alla utbildar fattiga flickor, var och en på sitt unika sätt. Tillsammans med dig vill vi hjälpa dem att växa. Projekten har genomgått vår urvalsprocess och visat fantastiska resultat. På en av skolorna går drygt 55% av gymnasieeleverna vidare till universitet, jämfört med 5% i hela Kenya.

Din investering

Du kan hjälpa projekten växa för att skapa en bättre framtid för ännu fler flickor. Med en investering på 150,000 SEK per år under tre år får du;

  • veta vart ditt stöd går och vilka effekter det har
  • möte med uppdatering från projekten två gånger per år
  • möjlighet att besöka valfritt projekt med oss
  • tillfälle att bidra med din egen kompetens i projekten
  • möjlighet till volontärarbete

Om du är intresserad av att höra mer är du välkommen att kontakta Pernilla Bard på 0700-910015.