Vi välkomnar Birgitta Stymne Göransson som ny styrelseledamot i Social Initiative. Hon kommer att tillföra kompetens både från sin karriär inom näringslivet och sitt engagemang inom ideell sektor. Efter civilingenjörsexamen och en MBA från Harvard Business School arbetade Birgitta fem år på McKinsey som konsult. Därefter har hon varit VD och CFO inom bl a medicinsk teknik,

IT baserade tjänster, detaljhandel och privat vård. Idag är Birgitta verksam som styrelseproffs i bl a Elekta,

Midsona och Sportamore samt styrelseordförande i BCB Medical. Birgitta har varit ideellt engagerad i stiftelsen Fryshuset under femton års tid, varav drygt tio år som styrelseordförande.