Vi är väldigt glada att välkomna vår nya praktikant Elin Wiklander. Nedan kan du läsa en kort intervju med Elin.

Varför vill du praktisera på Social Initiative?
Jag har alltid tilltalats mycket av socialt entreprenörskap och vill lära mig mer om hur business och social nytta kan förenas och skapa värde. Social Initiative var tidiga med att bygga broar mellan de båda världarna och jag tror att dessa broar kommer ha en än mer viktig funktion i framtidens hållbarhetsarbete.

Vilka erfarenheter tar du med dig till Social Initiative?
Just nu läser jag min Master in Business and Management på Handelshögskolan i Stockholm. Parallellt med mina studier har jag arbetat som forskningsassistent och bedrivit ett flertal jämställdhetsprojekt för att supporta flickor och kvinnor inom svensk idrott. Jag är en generalist som drivs av att förstå olika sektorer eftersom jag är övertygad om att våra framtida hållbarhetsutmaningar måste bekämpas tvärsektoriellt.

Vad hoppas du kunna bidra med?
Jag hoppas kunna bidra med ett driv och en grundförståelse för hur man kan konstruera ekonomiska modeller som balanserar ”hjärta” och ”hjärna”. I mitt arbete som forskningsassistent har jag arbetat mycket med att förstå den balansen inom svensk idrott, som på många sätt upplever samma utmaningar med att balansera kommersiell och ideell logik. Under kommande veckor kommer jag främst arbeta med att ge rekommendationer för Social Initiaitves arbete inom effektmätning. Det känns mycket inspirerande!

Läs om vilka andra som ingår i teamet på Social Initiative