För andra året i rad genomförde Pernilla Bard på Social Initiative Giva Sveriges utbildning Effektmätning i praktiken för ideella organisationer och insamlingsstiftelser. Mellan 15-20 organisationer arbetar under en och en halv dag med att utforma en Theory of Change för hela verksamheten eller delar av den. Därefter formulerar de indikatorer och diskuterar olika typer av mätmetoder. Gruppen testar och bollar utmaningar med varandra och Pernilla leder samtalen. Pernilla delar även med sig av teori och framförallt praktiska exempel på hur våra sociala entreprenörer har utformat sina förändringsteorier och hur de mäter utfall, resultat och bidrar till en långsiktig effekt.

Några av de saker som diskuterades var hur man kan skapa en lärandemiljö som gör att medarbetare vågar rapportera “dåliga resultat” och vikten av att ta sig tid att analysera resultaten tillsammans med de som arbetar i verksamheten så att man kan förbättra sina insatser där det behövs. Årets deltagare var aktiva och generösa i att dela med sig till varandra.

 

Läs mer om hur vi på Social Initiative kan stärka er kompetens inom effektmätning