Utbildning är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att utveckla ett land. Att satsa på flickor och unga kvinnor är extra viktigt, eftersom det ger många ringar på vattnet. Bland de fattigaste i Afrika är det mindre än hälften så många flickor som pojkar som går ut gymnasiet och arbetslösheten bland unga är hög. Det vill vi ändra på.

Social Initiative Educate Girls

2017 startade vi Social Initiative Educate Girls, ett samarbete mellan Social Initiative, ett antal svenska familjer och tre sociala entreprenörer som utbildar flickor och unga kvinnor i östra Afrika. Målsättningen är att ge flickorna bättre förutsättningar att leva självständiga och fria liv genom olika typer av utbildning som leder till sysselsättning.

Eftersom engagemanget för att stödja flickors utbildning varit så stort byggde vi vidare på Social Initiative Educate Girls under 2020.

Noga utvalda sociala entreprenörer

De nya sociala entreprenörer som ingår i samarbetet har kvalitetsgranskats på plats av Social Initiative. De vänder sig till flickor och unga kvinnor från fattiga familjer på landsbygden eller i slumområden i Kenya och Uganda. De sociala entreprenörerna har valt olika innovativa metoder för att utbilda och stärka tjejer så att de ska komma i arbete.

Daraja Academy i Kenya är en gymnasieskola med fokus på ledarskap och tolerans mellan olika etniska grupper
FAWEU i Uganda ger stipendier för yrkesutbildning
WITU i Uganda ger praktisk utbildning med IT-kunskap till arbetslösa unga kvinnor

Digitalt besök hos Daraja Academy

I slutet av maj fick familjerna som ingår i det nya samarbetet möjlighet att träffa Victoria Gichuhi, rektor på Daraja Academy, och eleverna Sharon and Asha. De berättade om skolan och hur de har anpassat lärandet utifrån de restriktioner som följt av coronapandemin. Skolan gjorde en insamling och köpte in enklare mobiltelefoner till de fattigaste familjerna. Nu skickar lärarna uppgifter till alla elever varje vecka på WhatsApp. Där kan eleverna också ställa frågor och få extra stöd av lärarna.

 

Läs mer om våra sociala entreprenörer