Coronapandemin för med sig en lång rad utmaningar. Vi lyfter nu några exempel på hur pandemin påverkar de sociala entreprenörer vi samarbetar med och hur partnerskap kan göra det möjligt att fortsätta nå människor som lever under fattiga och utsatta förhållanden.

Sprider solcellsbelysning i byarna

Solar Sister rekryterar och utbildar fattiga kvinnor på landsbygden i Tanzania till att bli så kallade solcellsentreprenörer. De säljer solcellslampor i byarna som bidrar till renare luft och minskade koldioxidutsläpp samtidigt som kvinnorna får en inkomst som inte bara innebär frihet och självständighet, utan också en bättre framtid för hela familjen.

Svårt med försäljningen under pandemin

Solcellsentreprenörerna går eller cyklar runt i byarna för att träffa potentiella kunder. Coronavirusets spridning gör det osäkert för kvinnorna att fortsätta besöka familjer i byarna då de riskerade att både bli smittade av viruset själva och att sprida det vidare. 70% av entreprenörerna uppger att covid-19 har påverkat deras affärer negativt, eftersom de inte längre kan röra sig som vanligt.

”Jag har inte möjlighet att gå ut för att försörja mig själv och familjen. Att ha det som krävs för att skaffa en inkomst, men inte kunna, är hjärtskärande”, säger en social entreprenör hos Solar Sister.

Entreprenörerna uppger också att de statliga stöd som rullats ut i spåren av pandemin sällan når hela vägen ut till människorna i byarna på landsbygden.

Genom samarbete får entreprenörerna tillgång till skyddsutrustning och radio

Tack vare partnerskap med Social Initiative, Fagerhult och Nordic Capital har Solar Sister fått tillgång till skyddsutrustning och solcellsdrivna radioapparater.

Skyddsutrustningen gör det möjligt för entreprenörerna att fortsätta arbeta och få en nödvändig inkomst till sina familjer, utan att sprida viruset. Genom de solcellsdrivna radioapparaterna får kvinnorna uppdaterad information via nyheter och andra radiosändningar, och de kan även ladda sina telefoner så att de till exempel kan kontakta vården vid behov.

 

Läs om hur Door Step School i Indien anpassat sin verksamhet