Under hösten lanserar vi Social Initiative Women & Climate, ett initiativ som samlar drivna och engagerade företag för ett nytt samarbete med några av världens ledande sociala entreprenörer. Syftet är att bidra till en positiv klimatpåverkan och samtidigt minska fattigdom genom att skapa arbetstillfällen för kvinnor i låginkomstländer.

Hållbarhet kräver att vi hjälps åt att ta ansvar för miljö och klimat, men också för att minska utsattheten hos världens fattiga. Genom Social Initiative Women & Climate går svenska företag ihop och stödjer sociala entreprenörer som rekryterar, utbildar och stöttar kvinnliga entreprenörer på landsbygden i Tanzania och Indien.

De kvinnliga entreprenörerna sprider energieffektiva spisar och solcellslampor bland de fattigaste. Det ger enorma vinster för klimat, hälsa och välstånd:

    • Minskade koldioxidutsläpp
    • Färre sjukdomar och för tidiga dödsfall
    • Arbetstillfällen och ökade inkomster för de fattigaste

Vill du veta mer? Hör av dig till Caroline Cederlöf.

 

Kontakta oss