Social Initiatives arbetssätt bygger på kraften i sociala entreprenörer och den samhällsförändring de åstadkommer. Det finansiella stödet från företag och privatpersoner är en förutsättning för att de sociala entreprenörerna ska kunna utveckla och skala upp sin verksamhet. Enligt våra sociala entreprenörer är det minst lika viktigt med stöd i strategiska frågeställningar, som är en naturlig del av samarbetet med oss.

Hur upplever de sociala entreprenörerna samarbetet med oss?

Under våren genomförde vi en undersökning bland våra nuvarande och tidigare sociala entreprenörer för att uppskatta hur de upplever samarbetet och vad som är viktigt för dem att få stöd i, utöver det finansiella stödet. Undersökningen visade att det som de sociala entreprenörerna värdesätter högst är stöd i strategiarbetet samt stöd inom resultatmätning och att ta fram KPI:er.

Aktiva samarbeten

Genom aktiva samarbeten jobbar vi tillsammans med de sociala entreprenörerna för att utveckla verksamheterna och förbättra effektmätningen. Det gör vi genom både besök på plats och digitalt. Vi delar även lärdomar och ”best practice” med entreprenörerna, både bilateralt och i digitala möten mellan sociala entreprenörer i olika länder och världsdelar. 100 % av de sociala entreprenörer vi samarbetar med anser att Social Initiatives stöd har en avgörande eller avsevärd roll för deras verksamhets utveckling.

Social initiative is like our knowledge partner who helps right from provocative thoughts to initiating processes with effective guidance towards achieving our goal”, social entreprenör Indien.

Stöd i strategiarbetet gör det finansiella stödet starkare

Med vår modell ser vi att 90% av de sociala entreprenörerna uppnår eller överträffar sina mål. Stödet i strategiarbetet ger det finansiella stödet en hävstångseffekt. Med kunskap om vad som fungerar bra och vilka utvecklingsmöjligheter som finns kan vi tillsammans förbättra verksamheterna och skapa mer värde för fler.

”As an early and long-term supporter the financial and strategic guidance that Social Initiative has provided has been invaluable to us over the past six years. Your questions and dialogue made us look at our work from different angles and helped us to professionalize our operations from a small NGO in its infancy to a leader in the FGM space and in Kenya”, social entreprenör Kenya.

 

Inspireras av våra sociala entreprenörer