En miljard människor lever utan tillgång till elektricitet. De flesta använder fotogenlampor för att lysa upp sina hem.

Fotogenlampor farliga för både hälsa och klimat

Fotogenlampor är dyra i drift och orsakar 190 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år. Det motsvarar utsläpp från 50 kolkraftverk. Att elda med fotogen ger också allvarliga effekter på människors hälsa. Användningen av fotogenlampor och matlagning över öppen eld orsakar fyra miljoner för tidiga dödsfall varje år.

Solcellslampor en del av lösningen

Om varje hushåll i Afrika söder om Sahara bytte ut en fotogenlampa mot en solcellslampa skulle koldioxidutsläppen minska med nära 100 miljoner ton. Det motsvarar en insats så stor som att plantera 1,5 miljarder träd och låta dem växa upp under tio år.

Ökad användning av solcellslampor gör att skolbarn lättare kan läsa läxor även när solen gått ner. Det bidrar också till en hälsosammare hemmiljö och minskar risken för bränder och förgiftningar orsakade av fotogen.

Sociala entreprenörer ser till att solcellslamporna når familjerna

Social Initiative samarbetar med sociala entreprenörer som ser till att solcellslamporna når familjer utan elektricitet. Tillsammans med våra partners har vi bidragit till att 140 000 människor har fått tillgång till solcellsbelysning samtidigt som vi minskat koldioxidutsläppen med 21 000 ton.

Vill ditt företag bidra i arbetet för en hållbar omställning? Läs mer om vårt nya samarbete Social Initiative Women & Climate.

Social Initiative Women & Climate