På grund av coronapandemin har många länder i världen stängt sina skolor. Det gör flickor extra utsatta – särskilt i låginkomstländer. När flickorna är hemma löper de högre risk att bli bortgifta och gravida, vilket i sin tur leder till minskade möjligheter att gå klart skolan.

Social Initiative Educate Girls

Social Initiative Educate Girls är ett samarbete mellan Social Initiative, svenska familjer och tre sociala entreprenörer som utbildar flickor och unga kvinnor i Kenya och Uganda. Målsättningen är att ge flickorna bättre förutsättningar att ta sig ur fattigdom och leva självständiga och fria liv.

Utbildade flickor ger ringar på vattnet

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ett lands utveckling. Att satsa på flickor är extra viktigt, eftersom det ger många ringar på vattnet.

En utbildad flicka:
• gifter sig 6 år senare
• får i snitt 4 barn istället för 6, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp
• får barn som har 50% större chans att överleva sin 5-årsdag
• tjänar 25% mer när hon börjar arbeta

Sociala entreprenörer når ut även under coronapandemin

De sociala entreprenörer som ingår i samarbetet har kvalitetsgranskats på plats av Social Initiative och har uppnått mycket goda resultat.

Kakenya’s Dream i Kenya utbildar och motiverar unga masai-flickor att skapa sig en bättre framtid och bryta skadliga traditioner, så som kvinnlig omskärelse.
WISER i Kenya är en internatskola på gymnasienivå för flickor från fattiga och utsatta familjer.
URDT i Uganda utbildar flickor, som sedan inspirerar och utbildar sina familjer och andra bybor att själva förändra sina liv.

Under coronapandemin har de sociala entreprenörerna snabbt ställt om sina verksamheter för att fortsätta utbilda flickorna. Läs till exempel mer om WISER-skolan via knappen nedan.

Fram till årsskiftet 2020/21 öppnar vi upp för fler familjer att engagera sig i Social Initiative Educate Girls. Vill du veta mer om hur du kan bidra? Kontakta Pernilla Bard på 0700-910015.

 

Läs om hur WISER ställt om under coronapandemin