World Economic Forum publicerade nyligen en rapport som beskriver vikten av sociala entreprenörers arbete under coronapandemin. De konstaterar att sociala entreprenörer behövs nu mer än någonsin. Vi har listat fyra anledningar.

1. Sociala entreprenörer är snabbfotade och handlingskraftiga
När virusspridningen tog fart i stora delar av världen i mars i år var sociala entreprenörer snabba och handlingskraftiga. Bland annat såg de till att människor i behov av sjukvård fick hjälp och mobiliserade katastrofhjälp, som exempelvis matpaket, till människor i utsatta situationer.

2. Sociala entreprenörer är innovativa och hittar nya sätt att nå människor
Coronapandemin har tvingat länder, företag och organisationer att tänka nytt och anpassa sina verksamheter. Att hitta lösningar på utmaningar är grunden i socialt entreprenörskap. Under pandemin har sociala entreprenörer bland annat sett till att barn kan fortsätta sitt lärande trots stängda skolor i flera länder.

3. Sociala entreprenörer arbetar och är på plats där utsatta människor befinner sig
Sociala entreprenörer lever ofta där de verkar. De har därmed en djupare förståelse och kunskap om behov, förutsättningar och utmaningar. Något som är av stor vikt för att kunna ge rätt hjälp i en krissituation. Att vara på plats där hjälpen behövs är också ofta en förutsättning för att hjälpen ska nå hela vägen fram.

4. Sociala entreprenörer har byggt upp ett förtroende som underlättar kommunikation
Tack vare de sociala entreprenörernas starka lokala förankring har de byggt upp ett förtroendekapital bland invånarna. Detta underlättar både kommunikation och aktiviteter i tider av kris. De sociala entreprenörerna har bättre förutsättningar att nå ut till människor med information och stödinsatser.

Effekterna av coronapandemin förutspås bli långvariga

På grund av coronapandemin, och de konsekvenser som nedstängningar och regleringar medfört, ser vi nu en ökning av fattigdom i världen för första gången sedan 1998. Nu, mer än någonsin, behöver vi sociala entreprenörer i arbetet mot en bättre värld både under och efter det mest akuta läget av pandemin.

Covid-19 action agenda

Läs mer i Word Economic Forums rapport Covid-19 Action Agenda Leaders on the Front Line: Why Social Entrepreneurs Are Needed Now More than Ever.

 

Läs mer om sociala entreprenörers arbete under coronapandemin