Arbetstillfällen för kvinnor ger många ringar på vattnet. Kvinnor investerar en stor del av sin inkomst i familjens hälsa och utbildning. Många kvinnor beskriver också hur en egen inkomst stärker deras status och roll, både inom familjen och i samhället.

När kvinnor arbetar minskar fattigdomen

Att satsa på kvinnor påverkar även barnens framtidsutsikter. Kvinnor spenderar 90% av sin inkomst på mat, sjukvård och skola för sina barn, jämfört med männens 30–40%.

Att barn får möjlighet att gå i skolan har en positiv inverkan på ett helt lands utveckling. På individnivå tjänar en utbildad flicka 25% mer när hon börjar arbeta, jämfört med en flicka som inte gått i skolan.

Stärkt status och roll inom familjen och i samhället

Kvinnor som jobbar som solcellsentreprenörer och säljer solcellslampor och energieffektiva spisar till familjer på landsbygden i Tanzania genom vår partner Solar Sister, berättar att de upplever att de blir mer respekterade och lyssnade på både inom familjen och i samhället när de har en egen inkomst. Kvinnorna anser att det är lättare att själva ta plats och uttrycka sina åsikter när de bidrar till hushållets ekonomi.

Nya kunskaper och nätverk

Genom utbildning och mentorskap får de kvinnliga entreprenörerna viktiga affärs- och ledarskapskunskaper. Försäljningen kräver att de rör sig i nya områden och pratar med nya människor, vilket ger värdefulla erfarenheter. De kvinnliga solcellsentreprenörerna jobbar tillsammans, lär sig av varandra och får ett större kontaktnät. Det leder till ett bestående nätverk av kvinnliga entreprenörer som stöttar varandra.

Vill ditt företag bidra till att skapa arbetstillfällen för kvinnor i låginkomstländer? Läs mer om vårt nya samarbete Social Initiative Women & Climate.

Social Initiative Women & Climate