Genom Föreningen för Utvecklingsfrågor gör Julia Belcastro praktik hos Social Initiative under våren 2021. Julia tar inom kort sin kandidatexamen i statskunskap vid Uppsala universitet och har tidigare bland annat praktiserat på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Kosovo.

Varför ville du göra praktik hos Social Initiative?

Jag tycker att arbetet med omvärlden och människors olika villkor och möjligheter är väldigt intressant. Social Initiative arbetar på ett sätt som skiljer sig från traditionellt biståndsarbete som arbetsmodell. Verksamheten innebär att skapa samarbeten mellan svenska företag/filantroper och sociala entreprenörer. Detta möjliggör långsiktig och verklig förändring där företag kan nå och stärka sociala entreprenörer i låginkomstländer på ett hållbart och långsiktigt sätt vilket känns väldigt givande och spännande.

Vad gör du under din praktik hos Social Initiative?

Mina arbetsuppgifter varierar och består dels av kortare uppgifter i form av kommunikation genom text och bild till olika kanaler men även av längre/löpande uppgifter med syfte att stödja de sociala entreprenörer som Social Initiative samarbetar med och öka kännedomen om Social Initiative hos potentiella uppdragsgivare.

Vilka erfarenheter tar du med dig till Social Initiative?

Jag har tidigare praktiserat på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Kosovo och på kvinnorättsorganisationen RROGRAEK som jobbar för att stärka kvinnors röster och rättigheter tillhörande utsatta minoritetsgrupper. Jag tar med mig kunskaper i kommunikation och insyn i arbetet med jämställdhet och fattigdom.

Vad hoppas du kunna bidra med?

Jag hoppas kunna bidra med energi, idéer och ett noggrant arbete där det behövs. Jag hoppas även kunna hjälpa Social Initiative att växa och nå ut till fler aktörer och individer i Sverige och utomlands.

Vad hoppas du ta med dig från din praktik hos Social Initiative?

Jag hoppas i första hand bli mer insatt i hur det praktiska arbetet med utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter kan se ut men även få en ökad förståelse för arbetsprocessen ser ut hos just Social Initiative. Jag hoppas utöver detta också lära mig mer om lokal komplexitet och problemformulering och ta mig dessa nya värdefulla praktiska kunskaper och erfarenheter till vidare studier och arbete.

 

Alla medarbetare