Det är en mulen vårdag i Sverige och ljusgröna blad tittar blygsamt fram bland trädkronorna när medarbetare på Fagerhult tillsammans med Social Initiative samlas framför skärmarna på sina hemmakontor. I kontrast till den gråa dagen utomhus möts medarbetarna av ett soligt Tanzania. Det är skördetid och solcellsentreprenören Mariam visar upp nyskördade clementiner från sin by i Mambuleo.

Digital resa sprider kunskap och engagemang

Varje år anordnar Social Initiative, tillsammans med Fagerhult, en resa till Tanzania där två till tre medarbetare får möjlighet att träffa de solcellsentreprenörer som företaget och dess medarbetare stöttar. På så vis kan Fagerhult bidra med inspiration och kunskap. Medarbetarna får en djupare förståelse för vilken skillnad de är med och bidrar till och får följa solcellsentreprenörerna i deras vardagliga arbete ute i byarna.

”Genom samarbetet med Social Initiative har vi skapat ett genomtänkt och tydligt samhällsengagemang som rimmar väl med Fagerhult. Det har varit betydelsefullt både för affären och för engagemanget”, säger Emma Pantzar, Marketing Director Fagerhult

På grund av coronapandemin kunde en vanlig resa inte genomföras i år. Istället anordnade Social Initiative tillsammans med Fagerhult en digital resa vilket gjorde det möjligt för många fler medarbetare att följa med. Medarbetarna fick träffa några av de kvinnor som utbildats och nu säljer solcellslampor på landsbygden i Tanzania, där 9 av 10 fortfarande lever utan tillgång till elektricitet.

”Digitala besök är väldigt uppskattade eftersom det öppnar upp för fler medarbetare att delta. Det är spännande att få en inblick i vilken skillnad vi kan göra tillsammans och hur arbetet för en solcellsentreprenör ser ut på plats. Jag är glad över att vi kunde genomföra resan med Fagerhult och det engagemang som företaget och dess medarbetare visar”, säger Caroline S Cederlöf, medgrundare Social Initiative

Ljusare framtid för fler

Genom att sprida solcellsbelysning i södra Afrika bidrar medarbetarna till “en ljusare framtid för fler”. Solcellsbelysningen minskar hälsoriskerna som fotogenlampor medför, ger en förbättrad belysning och är i längden ett billigare alternativ för familjerna. Tack vare lamporna kan barnen göra sina läxor på kvällen, verksamheter kan hålla öppet när det är mörkt och risken för bränder minskar. Fagerhults medarbetare engageras på bred front och bidrar med tid, pengar och engagemang.

“Det var väldigt spännande att göra ett digitalt fältbesök och det kändes som att teamet var på plats. Besöket betydde mycket för oss, det visade att Fagerhult och Social Initiative bryr sig om Solar Sister och våra kvinnliga entreprenörer och vill hålla en tät kontakt trots reserestriktioner i samband med pandemin”, säger Fatma Muzo, Country Director Solar Sister Tanzania

Se en kort film om Fagerhults engagemang:

 

Fagerhults engagemang kopplar till affären