Under våren har Julia Belcastro och Ida Ludwigsson praktiserat hos Social Initiative.
Julia läser statskunskap vid Uppsala universitet och Ida läser Business & Management vid Handelshögskolan i Stockholm.

”Jag har lärt mig så mycket under min praktik hos Social Initiative. I och med att jag genom mitt projekt fick ha möten med de sociala entreprenörerna så var det en bra möjlighet att få lära sig mer om deras verksamheter och hur de jobbar”, säger Ida.

Under praktiken hos Social Initiative arbetade Ida med ett projekt kring verktyg för effektmätning och hon uppskattade att få jobba med allt från planering till genomförande.

”Till dig som funderar på att söka praktik hos Social Initiative säger jag: gör det”, uppmanar Julia.

Julia tycker att hon har fått möjlighet att använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter i arbetet hos Social Initiative, och att de arbetsuppgifter hon haft under praktiken varit varierande och roliga.

I en kort film berättar Julia och Ida om praktiken hos Social Initiative:

 

Läs en längre intervju med Julia