Att stödja en och samma organisation under en längre tid är ofta ett större beslut än en engångsgåva då och då. Men om du vill bidra till en långsiktig förändring har du bättre möjligheter att lyckas om du ger ett längre stöd.

Social Initiative ser att det har blivit betydligt vanligare att ge mer långsiktiga stöd.
”Under senare år har vi sett att både privatpersoner och företag rör sig från engångsstöd till mer genomtänkta och långsiktiga stöd. Det är en positiv utveckling som gynnar alla parter”, Caroline S Cederlöf, medgrundare av Social Initiative.

Organisationen kan arbeta i lugn och ro

Om du har en tidshorisont på åtminstone tre år ger du organisationen förutsättningar att fokusera på att genomföra de planerade insatserna. Om stödet går till att skala upp verksamheten är det extra viktigt med en längre tidshorisont. Då kan organisationen känna sig trygg med att bygga ut verksamheten snarare än att ägna tid åt insamling av medel.

Social Initiatives partner WISER i Kenya vittnar om att långsiktigt stöd gjort det möjligt att lägga tid på sådant som skapar verkliga resultat.
“Tack vare långsiktigt stöd kunde vi fokusera på att bygga ut skolan för att kunna utbilda fler flickor från fattiga familjer istället för att ägna oss åt fundraising”, Zack Fowler, Executive Director på WISER.

Du får djupare insikt och förståelse

Genom ett långsiktigt stöd får du även möjlighet att följa organisationen under en längre tid, sätta dig in i deras arbete och få en djupare förståelse för hur de skapar förändring.

”En stor fördel med längre partnerskap är att man lär känna organisationen och verkligen förstår de utmaningar och möjligheter som finns. Det ger dig kunskap att kunna påverka och bidra där det behövs som mest, både finansiellt och eventuellt även med kompetens”, Caroline S Cederlöf.

Bättre möjligheter att se vilka effekter ditt stöd har

Med en längre tidshorisont kan du bättre se vilka effekter ditt stöd har. Förändring sker sällan över en natt och följer du organisationen under en längre tid har du större möjligheter att se utvecklingen över tid.

På det hela taget får organisationer bättre förutsättningar att göra verklig skillnad med långsiktigt stöd, samtidigt som du kan engagera dig på ett annat sätt. Men även om du har en längre tidshorisont är det viktigt att du kan avsluta ditt engagemang om förhållandena ändras, antingen hos dig eller med verksamheten du stöder. Det är därför viktigt att hitta en organisation som du litar på kommer att berätta för dig hur dina pengar används och vilken effekt de åstadkommer.

Nästa vecka tipsar vi om hur du kan välja organisationer som du har förtroende för.

 

Inspireras av de sociala entreprenörer vi samarbetar med