Det finns många olika organisationer att stödja för att bidra till en positiv samhällsförändring. Men hur ser du till att ditt stöd verkligen hamnar rätt? När du hittat organisationen som jobbar med din hjärtefråga, se till att ta en extra koll på hur organisationen sköts innan du bestämmer dig. Vi har listat några frågor som är bra att gå igenom:

1. Hur stabil är organisationens ekonomi?

När du har läst hemsidan är det bra att gå igenom organisationens årsredovisning. Hur ser organisationens intäkter och kostnader ut och hur har de förändrats? Stirra dig inte blind på administrationskostnader – alla organisationer behöver en viss del administration för att kunna driva sin verksamhet, och behöver kunna betala rimliga löner för att attrahera duktiga medarbetare. Några konkreta frågor att titta närmare på är:

 • Finns medel i kassan att driva verksamheten vidare under en tid, om det skulle uppstå ett tapp i intäkterna?
 • Är organisationen beroende av någon enskild, stor finansiär?
 • Är årsredovisningen reviderad av en auktoriserad revisor?
2. Titta på organisationens ekonomiska styrning

Två andra delar du bör titta på är att organisationen arbetar för att förebygga korruption och har en god ekonomisk styrning. Några exempel på saker att kontrollera är:

 • Har organisationen en antikorruptionspolicy eller en tydlig visselblåsarfunktion?
 • Tecknas firma två i förening (dvs säkerställ att det behövs två underskrifter vid större utlägg)?
 • Har organisationen ett bankkonto hos en pålitlig bank?
3. Vilka sitter i styrelsen?

Utöver att ta reda på trovärdigheten hos organisationens grundare och/eller verksamhetschef är det också bra att se vilka som sitter styrelsen. Här vill vi säkerställa att styrelsen är vald genom en öppen och transparent process och att den inte består av släkt och vänner.

 • Vilka sitter i styrelsen?
 • Har styrelsemedlemmarna en personlig koppling (t.ex. familj eller släkt) till grundare eller personer på ledningsnivå?
4. Vilka andra ger stöd till organisationen?

Genom att se över vilka andra som ger stöd till organisationen kan vi få en hel del kunskap. Det kan vara bra att kontakta någon av de nuvarande finansiärerna för att fråga dem hur de upplever samarbetet med organisationen.

 • Vilka andra ger stöd till organisationen?
 • Hur upplever andra givare samarbetet med organisationen?
5. Vilken skillnad lyckas man åstadkomma?

Titta på hur organisationen har utvecklats när det gäller typ av aktiviteter, implementering, och storlek på målgruppen. Men viktigast av allt, titta på vilken faktisk skillnad organisationen har åstadkommit under de senaste åren. Numera har allt fler organisationer kunskap och verktyg för att mäta effekten av sitt arbete.

 • Kommunicerar organisationen effekten av sitt arbete – inte endast antal personer man nått, utan vad det faktiskt lett till på kort och lång sikt?

I nästa veckas text går vi in djupare på hur vi kan se vilken skillnad vårt stöd faktiskt gör. Vill du veta mer redan nu kan du läsa mer om effektmätning här.

 

Handbok i effektmätning