Vi påverkas alla av klimatförändringarna, men i vissa delar av världen är följderna både mer akuta och leder till större förödelse. I en värld med ett varmare klimat stiger våra havsnivåer och vi får ett ökat extremväder där de allra fattigaste drabbas hårdast. Skördar skadas och familjer tvingas på flykt.

Klimatförändringarna slår hårdare mot tjejer och kvinnor

Kvinnor och tjejer är extra utsatta för klimatförändringarna eftersom de ofta bär ansvaret för att säkra tillgång till mat och vatten för sina familjer, vilket blir allt mer utmanande. Samtidigt har kvinnor sällan en roll eller inflytande i klimatarbetet.

Kvinnors aktiva deltagande i klimatarbetet

På Internationella kvinnodagen vill vi passa på att lyfta det arbete som görs för att säkra kvinnors aktiva deltagande i klimatarbetet. Ett exempel är Social Initiative Women & Climate som stödjer sociala entreprenörer som både minskar koldioxidutsläppen och skapar arbetstillfällen för kvinnor i låginkomstländer.

Sociala entreprenören Katherine lämnade banksektorn för solceller i Tanzania

En av de sociala entreprenörer som får stöd genom Social Initiative Women & Climate är Katherine Lucey. Hon har tidigare arbetat med storskaliga energiprojekt inom banksektorn i USA. Nu driver hon Solar Sister som stärker kvinnor genom entreprenörskap och ren energi och samtidigt minskar koldioxidutsläppen.

“We believe everyone, everywhere deserves clean energy. We know that by empowering women and making them solar entrepreneurs we can transform communities – we can eradicate energy poverty – and we can do all this, while taking care of our planet”, säger Katherine Lucey.

Se en kort film om arbetet.

 

 

Social Initiative Women & Climate