En kvinna som utbildas att sälja solcellslampor i Tanzania bidrar till att 250 människor får tillgång till ren energi och att koldioxidutsläppen minskar med motsvarande drygt 80 t/r flygresor Stockholm – London. Varje år. Dessutom får hon en inkomst som gör det möjligt att låta barnen gå i skolan och ger henne en högre ställning i byn.

Svenska företag går samman för att skala upp sociala entreprenörer

Modellen är framgångsrik men finansiering för att kunna rekrytera och utbilda fler kvinnor behövs. Därför går svenska företag nu ihop under Social Initiative Women & Climate. Initiativet skalar och stärker sociala entreprenörer med målet att både minska koldioxidutsläppen och skapa arbetstillfällen för kvinnor i låginkomstländer.

Latour och BCG i spetsen

Några av de första företagen att gå med i initiativet är Investment AB Latour och The Boston Consulting Group. Målet är att minst 25 företag ska ingå i samarbetet för att skapa en mer hållbar värld.

”Vi är stolta över att vara en del av Social Initiative Women & Climate. Latour arbetar aktivt för att bidra till målen i Agenda 2030, där både jämställdhet och klimatförändringar är viktiga delar. Att både adressera klimatfrågan och att öka kvinnors roll i världen genom kvinnligt entreprenörskap kändes helt rätt för oss”
Katarina Rautenberg, Group Finance Director Latour

Mätbara effekter

Organisationen Social Initiative driver initiativet och har i 20 års tid arbetat nära och aktivt med svenska företag och sociala entreprenörer runt om i världen. En viktig del av arbetet är att stärka de sociala entreprenörernas effektmätning för att säkerställa att stödet ger största möjliga effekt.

Kontaktuppgifter Social Initiative:
Caroline Cederlöf, medgrundare Social Initiative
Mejl: caroline@socialinitiative.se
Tel: 070 091 00 16
www.socialinitiative.se

 

Mer om Social Initiative Women & Climate