Social Initiative samarbetar med sociala entreprenörer runt om i världen som löser samhällsutmaningar på ett innovativt och effektivt sätt. Utöver finansiellt stöd bidrar Social Initiative med kunskap och strategiska råd. Syftet är att stärka de sociala entreprenörerna för att de ska kunna skala upp sina verksamheter och ge fler människor möjlighet att nå sin fulla potential.

Med effektmätning ser vi vad som kan göras bättre

Många av de sociala entreprenörer som Social Initiative jobbar med behöver stöd för att stärka sin effektmätning. Utan att mäta effekten av sitt arbete på ett tillförlitligt sätt är det svårt att veta vilka delar som fungerar bra och bör skalas upp, och vilka som fungerar mindre bra och behöver utvecklas.

Delar kunskaper för att mäta långsiktig effekt

Social Initiative arbetar aktivt med att dela erfarenheter och kunskaper mellan de sociala entreprenörer som vi arbetar med. Vi har under en längre tid arbetat med ett flertal skolor och utbildningsorganisationer och de ville alla bli bättre på att mäta hur utbildningen påverkar elevernas liv på längre sikt. Tillsammans med två utbildningsorganisationer i Uganda och Kenya utvecklade vi därför indikatorer för uppföljning och tog fram enkäter som alumner får svara på varje respektive var tredje år.

Utbildning som ger ringar på vattnet

Syftet med enkäterna är att kunna se vilken effekt utbildning har på olika delar av alumnernas liv. Hypotesen är att unga som minst har gått ut gymnasiet har bättre förutsättningar att få ett välbetalt jobb som de är nöjda med, leva i jämställda relationer, ta ledarroller och väljer att få färre barn senare i livet, jämfört med unga utan utbildning.

Det går bra för FAWEU:s alumner

FAWEU, Forum for African Women Educationalists Uganda, ger stipendium till gymnasie-elever och de som har kommit in på högskolor och universitet, men som inte har råd att ta sin plats, och är en av Social Initiatives partners i Uganda. Organisationen har påbörjat arbetet med att stärka uppföljningen av alumner tillsammans med Social Initiative och fick lovande resultat från sin första omgång av datainsamling (94 respondenter):

 

Mer om FAWEU