En gång per år besöker Social Initiative de sociala entreprenörer som vi samarbetar med för att följa upp arbetet på plats. Under hösten var vi bland annat på plats i Uganda. De sociala entreprenörerna rapporterar till Social Initiative under hela året och vi för en löpande dialog för att säkerställa att arbetet går enligt plan och att medlen används på rätt sätt i verksamheten. Trots detta ger de fysiska mötena mycket. Bland annat träffar vi personer från organisationernas målgrupper och har djupare strategiska diskussioner med de sociala entreprenörerna.

Strategiska diskussioner

Det är lättare och mer framgångsrikt att prata om större strategiska frågor under de fysiska besöken. Strategiska frågor kan vara allt från vad som ska prioriteras under kommande period till att analysera senaste utfallet för att förstå hur och vad som kan skruvas på för att få verksamheten att fungera ännu bättre framåt. En viktig del av Social Initiatives arbete är ofta att hjälpa organisationerna att stärka sin effektmätning. Organisationerna behöver analysera vad som skapar skillnad och inte, så att de kan lägga resurser på det som ger mest effekt.

Träffar personerna som tar del av stödet

Vi träffade bland annat Winifred (26 år) som startat en egen verksamhet där hon syr kläder som hon säljer och marknadsför via WhatsApp, efter att ha deltagit i vår partner Women in Technology Ugandas program.

Det är viktigt för oss att träffa och prata med personer från målgruppen för att förstå om och i så fall hur organisationens verksamhet bidrar till en förändring hos dem. Under vårt besök i höstas träffade vi bland annat unga som gått ut yrkesutbildningar och startat egna verksamheter med stöd från några av våra filantropiska partners. Vid ett sådant möte vill vi gärna veta vad de unga själva anser att de lärt sig med hjälp av det stöd de fått och hur deras väg till arbete såg ut. Vi ställer också en del frågor kring deras verksamheter för att förstå om de är framgångsrika och om det finns delar i stödet som kan stärkas för att bidra till ännu större, och långsiktig, förändring.

Stickprov och kontroller

Utöver att prata med ledning och personal hos organisationerna och prata med de som tar del av stödet gör vi även stickprov i ekonomiredovisningen för att säkerställa att stödet går dit det ska.

Delar erfarenheter

Workshop med Forum for African Women Educationalists Uganda, Uganda Rural Developent Training Programme, Wezesha Impact och Women in Technology Uganda som vi samarbetar med i Uganda.

Detta år passade vi även på att anordna en workshop för fyra organisationer som vi samarbetar med i Uganda. En stor utmaning i Uganda är den höga ungdomsarbetslösheten och alla fyra organisationerna arbetar för att få unga i arbete på ett eller annat sätt. Syftet med workshopen var att diskutera konkreta möjligheter att stärka varandras arbete genom att dela metoder istället för att uppfinna hjulet igen.

Fysiska besök ger starkare samarbeten och förståelse

Att vara på plats en gång per år är också viktigt för att hålla oss uppdaterade kring det aktuella läget och behoven samt den kontext som organisationerna verkar i. Det stärker samarbetena med de sociala entreprenörerna och skapar djupare förståelse.

 

De sociala entreprenörer vi samarbetar med