Vi på Social Initiative är övertygade om att verklig skillnad uppnås genom långsiktiga relationer som bygger på genuint engagemang. Därför är engagerade medarbetare en viktig hörnsten i våra partnerskap med svenska företag. Vi har pratat med Jimmy Karlsson från belysningsföretaget Fagerhult för att höra hans syn på vad samarbetet med Social Initiative har betytt för verksamheten, och vad han själv tagit med sig från engagemanget.

Tillsammans med Social Initiative skapade Fagerhult projektgruppen Bright Future. Gruppen består av medarbetare vars uppgift är att engagera kollegor och sprida ordet om företagets partnerskap med organisationen Solar Sister i Tanzania. För Jimmy är det tydligt vilken inverkan gruppens arbete har haft på företaget.

”Tillsammans når vi ut till stora delar av Fagerhults verksamhet för att sprida vår entusiasm och vårt budskap om Solar Sister. Det är fantastiskt att se hur vår energi och vårt engagemang sprids vidare till andra. Det bästa är att vi får samarbeta med kollegor från andra delar av företaget, vilket gör att vi lär känna varandra bättre och skapar en stark teamkänsla”, säger Jimmy.

Engagemanget beskriver han som en integrerad del av företagets övergripande hållbarhetsarbete, och poängterar fördelen av att Social Initiative funnit en organisation som går att koppla till Fagerhults verksamhet.

”Som belysningsföretag arbetar Fagerhult aktivt för att minimera vår miljöpåverkan genom att minska energiförbrukningen och använda förnybar energi. Solar Sisters verksamhet stödjer kvinnligt entreprenörskap och bidrar till att förbättra tillgången till solcellsbelysning på landsbygden i bl.a. Tanzania, vilket är avgörande för att minska energifattigdom och förbättra hälsa och utbildning i utsatta samhällen. För Fagerhult kändes det naturligt att bidra genom att sprida gott ljus för människan och ta ansvar för vår omgivning. Att vi kan göra skillnad tillsammans hoppas vi både medarbetare och kunder uppskattar.”

”Till företag som funderar på att inleda ett samarbete med Social Initiative skulle jag säga att det är ett fantastiskt tillfälle att göra en positiv skillnad i samhället samtidigt som man stärker företagets profil.”

Men det är inte bara företaget som färgats av engagemanget. För Jimmy själv blev den resa han gjorde för att besöka Solar Sisters verksamhet till minnen för livet.

”Att besöka Solar Sister på Tanzanias landsbygd var en lärorik och berörande upplevelse. Man får möta människor som lever under tuffa förhållanden, men samtidigt visar en styrka, livsglädje och gemenskap som smittar av sig. Mitt favoritminne från resan var definitivt mötet med entreprenören Isabella i bergsbyn Maduma. Att höra hennes inspirerande berättelse om hur hon har förändrat sitt eget liv och hjälpt till att förbättra livet för andra i byn tack vare Solar Sisters stöd var verkligen en ögonöppnande upplevelse”, avslutar Jimmy.

 

Läs mer om Solar Sister här