8 av 10 personer på Tanzanias landsbygd saknar tillgång till elektricitet. När mörkret faller har de boende bara enkla fotogenlampor att tillgå som inte ger ifrån sig mer ljus än en cigarettändare. Lamporna är dessutom skyldiga till stora koldioxidutsläpp och orsakar lungsjukdomar med hög dödlighet. Organisationen Solar Sister arbetar för att minska beroendet av traditionella energikällor, samtidigt som de stärker kvinnors roll i samhället.

Kvinnliga entreprenörer sprider rena energilösningar

Genom ett nätverk av kvinnliga entreprenörer sprider Solar Sister rena energilösningar i lokalsamhällen på Tanzanias landsbygd. Organisationen rekryterar och utbildar kvinnor till att bli egenföretagare som säljer solcellslampor och energieffektiva spisar till människor i sitt närområde.

För familjer som köper kvinnornas effektiva energilösningar kommer investeringen med flera fördelar. Bytet till solcellslampor leder till minskade utgifter för fotogen samtidigt som ljuskällorna blir effektivare. Det underlättar bland annat barns läxläsning under mörka kvällar. Dessutom minskar brandrisken och lamorna bidrar till förbättrad hälsa då människor slipper de giftiga gaser som eldning av fotogen medför. Den minskade förbränningen innebär även att en betydande mängd växthusgaser hindras från att komma ut i atmosfären, vilket gör energilösningarna till en grön investering.

Arbetet öppnar nya dörrar

Inkomsten som en kvinnlig entreprenör får genom försäljningen öppnar nya dörrar. Det ger entreprenörerna möjlighet att investera i mer näringsrik mat, kvalitativ utbildning för barnen och bättre hälsa för familjen. Många kvinnor använder även den nya inkomsten till start up-kapital för egna verksamheter.

Katherine Lucey, social entreprenör och grundare av Solar Sister

Solar Sister grundades av den sociala entreprenören Katherine Lucey år 2010. Katherine hade sedan tidigare erfarenheter av storskaliga energiprojekt inom banksektorn, men det var när hon volontärarbetade i Uganda som hon upptäckte vilken potential solenergi har för låginkomsthushåll och vilken inverkan det kan ha på familjer. Hon beslutade sig därför för att använda sina erfarenheter till att stärka kvinnors roll genom att kombinera kvinnligt entreprenörskap med försäljning av rena energilösningar, och på så vis samtidigt minska koldioxidutsläppen.

Effekten vi uppnått tillsammans

Tillsammans med företag och filantropipartners har Social Initiative stöttat uppskalningen av Solar Sisters verksamhet i Tanzania sedan 2015. Tillsammans har vi bidragit till:

230 000 ton minskade CO2-utsläpp (motsvarande 29 000 svenskars årliga utsläpp)

970 rekryterade och utbildade solcellsentreprenörer

Över 830 000 fattiga människor har fått tillgång till solcellsbelysning

 

Kvinnligt entreprenörskap sprider solceller