Enligt FN löper barn som bor i Afrika söder om Sahara mer än 15 gånger så hög risk som barn i höginkomstländer att dö innan de fyllt fem år. Samtidigt sker 94% av alla förlossningsrelaterade dödsfall i låg- och medelinkomstländer.

Lwala förbättrar hälsosystemet på den kenyanska landsbygden

Den kenyanska organisationen Lwala Community Alliance angriper problemet med hög mödra- och barnadödlighet på Kenyas landsbygd genom en lokalstyrd “bottom-up-metod” förankrad i universitetsforskning. En viktig hörnsten i arbetet är de lokala kvinnor som hjälpt mammor att föda på traditionellt vis i generationer.

Genom att rekrytera och utbilda dem och andra förtroendevalda individer inom modern sjukvård får människor på landsbygden tillgång till säker vård av personer de litar på. Dessa “Community Health Workers” stöttar kvinnorna under graviditeten, ser till att de får en säker födsel och har koll på barnens hälsa, samt ser till att de vaccineras. Utöver detta genomför Lwala aktiviteter för att stärka arbetet som de statliga sjukvårdsanläggningarna gör, och arbetar för att påverka sjukvårdssystemet på ett nationellt plan.

Sprider modellen vidare

Till en början testade Lwala sin modell i området Rongo, beläget i Migoridistriktet i västra Kenya. Där lyckades deras arbete få ner antalet barn som dör innan sin femårsdag till 29,5/1 000 barn, vilket är markant lägre än det regionala snittet i Migori på 81/1 000 barn.

Efter framgångarna i Rongo har Lwala, med Kenyas hälsoministerium i ryggen, påbörjat en expansion av arbetsmodellen med visionen att i framtiden bedriva sin verksamhet i hela Migori och därmed nå ut till över 1 miljon människor.

Effekten vi uppnått tillsammans

Tillsammans med företag och filantropipartners har Social Initiative stöttat uppskalningen av Lwalas verksamhet i Kenya sedan 2019. Tillsammans har vi bidragit till:

Lwalas expansion:
x2,5 ökning i antalet människor som Lwalas aktiviteter har nått ut till (från 60,000 till 130,000)
x7 ökning i antalet utbildade “Community Health Workers” (från 204 till 1 414)

I Rongo kommun:
96% av barnen blir vaccinerade (jämfört med 75% innan 2019)
99% av kvinnorna föder på vårdcentral eller sjukhus (jämfört med 70% innan 2019)

Sociala entreprenörerna Milton och Fred Ochieng

Lwala grundades år 2007 av de kenyanska bröderna Milton och Fred Ochieng i deras avlägsna hemby i västra Kenya. Efter att ha blivit tilldelade stipendium för studier i USA, fick bröderna ekonomisk hjälp av grannarna i byn för att kunna resa. Några år senare återvände de till Kenya där de som tack för hjälpen startade Lwalas första vårdcentral i sin gamla hemby tillsammans med sina grannar. Därefter utvecklades det numera framgångsrika Community Health Worker-programmet med målet att erbjuda varje mamma och barn säker vård.

 

Mer om Lwala