Filantropi

Samarbete för utbildning av flickor

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att utveckla ett land. Att satsa på flickor och unga kvinnor är extra viktigt, eftersom det ger många ringar på vattnet. Bland de fattigaste i Afrika är det mindre än hälften så många flickor som pojkar som går ut gymnasiet och arbetslösheten bland unga är…

Läs mer
Sociala entreprenörer

Innovativa lösningar i spåren av covid-19: WISER i Kenya

Coronapandemin påverkar människor och samhällen över hela världen och många verksamheter har fått ställa om för att möta krisen. Kärnan i socialt entreprenörskap är att hitta kreativa lösningar på utmaningar i samhället. Vi lyfter nu några exempel på hur de sociala entreprenörer vi samarbetar med har justerat sina verksamheter för att fortsätta nå sina målgrupper och bidra…

Läs mer
Social Initiative

Janina Raiser, intern at Social Initiative

This spring Janina Raiser, McS student in Business and Management at Stockholm School of Economics joined Social Initiative for a five weeks internship. Here are some of her reflections. What made you apply for an internship with Social Initiative? I was looking for a company with a clear purpose and impact. I wanted to experience…

Läs mer
Social Initiative

Sarah Hillbert ny Program Manager på Social Initiative

Vi välkomnar vår nya Program Manager Sarah Hillbert in i teamet på Social Initiative. Här berättar Sarah om sig själv och sina förväntningar. Varför sökte du tjänsten som Program Manager på Social Initiative? Social Initiative har utvecklat en mycket värdefull modell med nära, långsiktiga och effektiva samarbeten med sociala entreprenörer, företag och filantroper. Jag är…

Läs mer
Social Initiative

COVID-19 i Social Initiatives samarbetsländer

Utbrott och spridning av COVID-19 i Indien och östra Afrika innebär en enorm risk för befolkningen. Fattigdom, trångboddhet, brist på sanitet, begränsade och ineffektiva vårdsystem och svårighet att nå ut med information på landsbygden gör att majoriteten av befolkningen är extra utsatt. Att bli av med sitt arbete utan adekvata skyddsnät innebär också en enorm…

Läs mer
Social Initiative

Händelserik vecka under Barbara Mutabazis besök i Stockholm

Social Initiative höll flera evenemang och möten under den sociala entreprenören Barbara Mutabazis besök i Stockholm. Ett av dessa var ett fullsatt seminarium på Handelshögskolan i Stockholm. Det fanns ett stort intresse bland publiken på Handelshögskolan att förstå Social Initiatives modell. Frågor rörde även Barbaras och Women in Technology Ugandas (WITU) drivkrafter och möjlighet att…

Läs mer
Sociala entreprenörer

Medarbetarnas insamling gav 100 cyklar till Solar Sister

Tillsammans med Social Initiative har Fagerhult sedan 2015 samarbetat med Solar Sister i sitt initiativ Bright Future och bidragit till att sprida ljus i Tanzania. De fick höra att solcellsentreprenörerna i genomsnitt går 3–4 timmar om dagen till fots för att nå sina kunder. Därför bestämde sig kollegorna på Fagerhult för att gå samman och…

Läs mer