Carnegie ville engagera sina medarbetare

Carnegie Investment Bank ville engagera medarbetare på alla kontor, både i Sverige och utomlands. Eftersom Carnegie är en kunskapsbank med entreprenörsfokus passade det bra att satsa på sociala entreprenörer inom utbildning.

Passande projekt

För att engagera medarbetare på alla kontor i alla länder beslutade vi tillsammans att börja med ett projekt i Indien. Social Initiative utvärderade och rekommenderade Door Step School, som utbildar barn i slummen i Indien och drivs av den sociala entreprenören Bina Lashkari. När Carnegie beslutade sig för att utöka engagemanget ytterligare, fick alla medarbetare vara med och påverka fokus och geografi. Resultatet blev den sociala entreprenören Mwalimu Musheshe och hans organisation Uganda Rural Development and Training Centre (URDT).

Medarbetarengagemang

För att förankra engagemanget skapade vi en arbetsgrupp på Carnegie med ambassadörer från alla affärsområden och kontor. Vi gav alla medarbetare möjlighet att bidra direkt från lönen till projekten. För att upprätthålla engagemanget ordnar vi regelbundet olika typer av aktiviteter och kampanjer. Social Initiative tar fram koncept, innehåll och kommunikationsmaterial och ser till att det händer.

Både samhällseffekt och affärsnytta

Carnegies stöd och Social Initiatives aktiva arbete har lett till stor samhällseffekt. På Door Step School i Mumbai ökar andelen barn som kan läsa från i snitt 35% till 85% under ett skolår. Med hjälp av Carnegies stöd satte vi upp det första datorcentret mitt i slummen. På URDT Girls School i Uganda går alla elever vidare till gymnasiet, jämfört med 60% nationellt.
Medarbetarna på Carnegie är personligt engagerade och var tredje medarbetare bidrar till projekten direkt från lönen varje månad. Mer än hälften av medarbetarna deltar regelbundet i insamlingskampanjer. Kontinuiteten i Carnegies samhällsengagemang har fortsatt trots ändringar i företagets ledning, tack vare att Social Initiative funnits med hela vägen.