Carnegie engagerar sina medarbetare

Carnegie Investment Bank letade efter ett initiativ med syfte att engagera medarbetare på alla kontor, både i Sverige och utomlands. Tillsammans utvecklade vi därför ett koncept där Carnegies medarbetare genom olika aktiviteter bidrar till sociala entreprenörers arbete.

Rätt passform

Eftersom Carnegie är en kunskapsbank med entreprenörsfokus fanns ett naturligt engagemang för sociala entreprenörer inom utbildning.
Efter en noggrann urvalsprocess rekommenderade Social Initiative ett samarbete med den sociala entreprenören Bina Lashkari och hennes organisation Door Step School som utbildar barn i slummen i Mumbai, Indien.

När Carnegie beslutade sig för att utöka engagemanget, fick alla medarbetare vara med och påverka fokus och geografi. Resultatet blev stöd till den sociala entreprenören Mwalimu Musheshe och hans organisation Uganda Rural Development and Training Centre (URDT). URDT arbetar för att ge självhushållande familjer i västra Uganda verktyg att ta sig ur extrem fattigdom. URDT utbildar flickor, som sedan inspirerar och utbildar sina familjer och andra bybor att själva förbättra sin levnadsstandard.

Medarbetarengagemang

För att förankra engagemanget hos alla medarbetare skapade vi en arbetsgrupp på Carnegie med ambassadörer från alla affärsområden och kontor. Alla medarbetare har möjlighet att bidra direkt från lönen till Door Step School och URDT. För att upprätthålla engagemanget ordnar vi regelbundet olika typer av aktiviteter och kampanjer. Tillsammans med arbetsgruppen tar Social Initiative fram koncept, innehåll och kommunikationsmaterial och ser till att det händer.

Både samhällseffekt och affärsnytta

Carnegies stöd och Social Initiatives aktiva arbete har lett till stor samhällseffekt. Tillsammans med Door Step School har vi bland annat satt upp det första datorcentret i slummen i Mumbai. Centret fyller en viktig roll för barnen som annars har mycket begränsad tillgång till datorer och därför inte möjlighet att tillgodogöra sig de IT-kunskaper som dagens samhälle och arbetsmarknad efterfrågar.
På URDT Girls’ School i Uganda har levnadsstandarden för elevernas familjer tydligt förbättrats sedan döttrarna började på URDT. Flera familjer har ökat sin inkomst genom jordbruket, byggt permanenta hus och har ordentliga sanitetslösningar.
Medarbetarna på Carnegie är personligt engagerade och mer än hälften av dem deltar regelbundet i insamlingskampanjer eller stödjer verksamheterna på månadsbasis direkt via lönen. Kontinuiteten i Carnegies samhällsengagemang har fortsatt trots ändringar i företagets ledning, tack vare att Social Initiative funnits med hela vägen och att engagemanget är väl förankrat bland medarbetarna.