Fagerhult ville ha ett engagemang kopplat till affären

Fagerhult hade haft ad hoc mässiga engagemang utan någon riktig koppling till affärsverksamheten. Nu var man redo för ett mer långsiktigt och tydligt engagemang.

En ljusare framtid för fler

Social Initiative tog fram ett koncept där Fagerhult bidrar till “en ljusare framtid för fler” genom att sprida solcellsbelysning i södra Afrika. Vi utvärderade flera organisationer på plats med fokus på solcellsbelysning. Fagerhult valde Solar Sister, ett av tre projekt vi rekommenderade. Solar Sister sprider solcellsbelysning på landsbygden i Tanzania genom kvinnligt entreprenörskap.

Engagerade medarbetare

Fagerhults medarbetare engageras både brett och aktivt och bidrar med tid, pengar och engagemang. Varje år besöker två medarbetare projektet på plats i Tanzania. På så vis kan de både bidra med inspiration och kunskap till projektet och skapa sig en bättre förståelse och inblick i den skillnad som Solar Sister gör på plats ute i byarna.

En arbetsgrupp med representanter från olika delar av företaget – fabriken, design och utveckling, säljare, HR – ansvarar tillsammans med Social Initiative för att engagera sina kollegor och genomföra olika kampanjer.

Både samhällseffekt och affärsnytta

Med stödet från Fagerhult har Solar Sister expanderat till sex nya distrikt och rekryterat 268 nya entreprenörer. Entreprenörerna har spridit ljus till över 75.000 fattiga människor på landsbygden och minskat koldioxidutsläppen med över 22.800 ton. Genom förbättrad belysning kan barnen göra sina läxor, risken för bränder minskas och hälsan förbättras.
Med en så bra passform och tydlig koppling till affären blir engagemanget enkelt att kommunicera även externt. Bland annat deltog några av medarbetarna som besökt projektet i en radiointervju i P4 och i en artikel i Jönköpingsposten.