Fagerhults engagemang kopplar till affären

Fagerhult hade haft tillfälliga engagemang utan någon riktig koppling till affärsverksamheten. Nu var man redo för ett mer långsiktigt, affärsnära och tydligt engagemang. Social Initiative tog fram ett koncept där Fagerhult bidrar till “en ljusare framtid för fler” genom att sprida solcellsbelysning i södra Afrika.

Vi hittar rätt samarbetspartner

Utifrån valt fokus, utvärderade Social Initiative flera organisationer på plats med fokus på solcellsbelysning. Tre organisationer höll måttet och Fagerhult valde Solar Sister. Solar Sister sprider solcellsbelysning på landsbygden i Tanzania genom kvinnligt entreprenörskap.

Engagerade medarbetare

Fagerhults medarbetare engageras på bred front och bidrar med tid, pengar och engagemang. En arbetsgrupp med representanter från olika delar av företaget – fabriken, design och utveckling, säljare, HR – ansvarar tillsammans med Social Initiative för att engagera sina kollegor och genomföra olika kampanjer.

Varje år besöker två medarbetare Solar Sister på plats i Tanzania tillsammans med Social Initiative. På så vis kan Fagerhult både bidra med inspiration och kunskap till Solar Sister och samtidigt skapa sig en bättre förståelse och inblick i deras dagliga arbete ute i byarna.

Både samhällseffekt och affärsnytta

Med stödet från Fagerhult har Solar Sister expanderat till 18 nya distrikt och rekryterat 605 nya entreprenörer. Entreprenörerna har spridit ljus till över 189 000 fattiga människor på landsbygden och minskat koldioxidutsläppen med cirka 54 000 ton. Genom förbättrad belysning kan barnen göra sina läxor, risken för bränder minskar och hälsan förbättras.
Med en så bra passform och tydlig koppling till affären blir engagemanget enkelt att kommunicera även externt. Bland annat deltog några av medarbetarna som besökt projektet i en radiointervju i P4 och i en artikel i Jönköpingsposten.