Filantropi

Samarbete för utbildning av flickor

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att utveckla ett land. Att satsa på flickor och unga kvinnor är extra viktigt, eftersom det ger många ringar på vattnet. Bland de fattigaste i Afrika är det mindre än hälften så många flickor som pojkar som går ut gymnasiet och arbetslösheten bland unga är…

Läs mer