Social Initiative

Nysatsning på utbildning – mot en hållbar framtid

Utbildning är en av grundstenarna i en hållbar utveckling. En jämlik utbildning bidrar till att fler får möjlighet att nå sin fulla potential och leder till ökat välstånd, hälsa och jämställdhet i alla länder. Trots det är över 770 miljoner människor i världen varken läs- eller skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. I Afrika söder…

Läs mer
Social Initiative

Social Initiative välkomnar en ny medarbetare

I augusti välkomnade vi vår nya Program Manager Kirti Lickfett in i teamet på Social Initiative. Kirti kommer närmast från studier och praktik i Storbritannien. Under det kommande året kommer hon att ta över arbetet med Uganda samt kommunikationen under Sarahs föräldraledighet. Här berättar Kirti om sig själv och sina förväntningar. Varför sökte du tjänsten…

Läs mer
Social Initiative

Filantropiguiden – så ser du till att ditt stöd gör skillnad

I Filantropiguiden delar Social Initiative hur du går tillväga för att utvärdera och välja ut organisationer att stödja och hur du säkerställer att de åstadkommer en positiv, mätbar förändring. Caroline Cederlöf, medgrundare på Social Initiative, berättar. Varför har ni tagit fram Filantropiguiden? I 20 år har Social Initiative skapat samarbeten mellan filantroper och sociala entreprenörer…

Läs mer
Social Initiative

Anne Theys ny Program Manager

Anne Theys är sedan september i år ny Program Manager hos Social Initiative. Anne har tidigare bedrivit fältforskning i Kenya med TWIGA H-2020 och arbetat som managementkonsult på 180 Degrees Consulting. Hos Social Initiative ansvarar hon för våra samarbeten med sociala entreprenörer i Kenya. Behoven i Kenya är stora Det är oroligt runt om i…

Läs mer
Social Initiative

Hur hittar jag rätt ändamål för mitt stöd?

Funderar du på hur du kan bidra till en positiv samhällsförändring? Det finns många behjärtansvärda ändamål att stödja och behoven i världen är stora, men det är inte alltid så lätt att hitta rätt. Social Initiative har nästan 20 års erfarenhet av att skapa engagerande och långsiktiga samarbeten mellan familjer, företag och sociala entreprenörer. Här…

Läs mer
Social Initiative

Julia och Ida om praktiken på Social Initiative

Under våren har Julia Belcastro och Ida Ludwigsson praktiserat hos Social Initiative. Julia läser statskunskap vid Uppsala universitet och Ida läser Business & Management vid Handelshögskolan i Stockholm. ”Jag har lärt mig så mycket under min praktik hos Social Initiative. I och med att jag genom mitt projekt fick ha möten med de sociala entreprenörerna…

Läs mer
Social Initiative

Julia Belcastro praktikant hos Social Initiative våren 2021

Genom Föreningen för Utvecklingsfrågor gör Julia Belcastro praktik hos Social Initiative under våren 2021. Julia tar inom kort sin kandidatexamen i statskunskap vid Uppsala universitet och har tidigare bland annat praktiserat på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Kosovo. Varför ville du göra praktik hos Social Initiative? Jag tycker att arbetet med omvärlden och människors olika villkor…

Läs mer