Birgitta Stymne Göransson

Styrelseledamot

Birgitta har bred erfarenhet från näringslivet där hon innehaft olika ledande befattningar som VD och CFO inom bl a medicinsk teknik, IT baserade tjänster, detaljhandel och privat vård. Efter civilingenjörsexamen och en MBA från Harvard Business School arbetade hon även fem år på McKinsey som konsult. Idag är Birgitta verksam som styrelseproffs i bl a Elekta, Midsona och Sportamore samt styrelseordförande i BCB Medical. Hon har även under femton års tid varit ideellt engagerad i stiftelsen Fryshuset, varav drygt tio år som styrelseordförande.