Jakob Rudberg

Styrelseledamot

Jakob har en dual-degree masterexamen i internationellt företagande och ledarskap från Handelshögskolan i Stockholm och CEMS. Jakob har tidigare varit engagerad i värnpliktsrörelsen som förtroendevald i Värnpliktsrådet och under sin studietid har han bland annat varit kårordförande för Handelshögskolans studentkår (SASSE). Jakob är för närvarande ordförande för IVA Studentråd och avslutar sina studier i statskunskap vid Uppsala universitet.