Jakob Rudberg

Styrelseledamot

Jakob är projektledare för Prins Daniels Fellowship på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), ett projekt ämnat att inspirera unga till entreprenörskap och att stötta unga entreprenörer. Jakob är också entreprenör och grundare till Get Out Kayak som erbjuder kajakupplevelser i Stockholms Skärgård. Han har kandidatexamen och dual-degree masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och CEMS och var under sin studietid kårordförande för Handelshögskolans i Stockholm studentkår (HHSS).