Karl Danowsky Prytz

Styrelseledamot

Karl är utbildad civilekonom från Handelshögskolan och har en bakgrund inom e-handel och tillväxtbolag, bland annat som VD för Animail som såldes till Arken Zoo 2017, CMO på teknikbolaget och banken Klarna och affärsområdeschef inom Bonnier. Idag jobbar Karl i ledningsgruppen för Ratosägda Kvdbil med ansvar för tillväxt, stöttar entreprenörer som rådgivare och engagerar sig ideellt genom styrelsearbete.