Headerbild hemsidan2
DSC_0156

Vad vill ni uppnå?

För att ert samhällsengagemang ska bli trovärdigt och långsiktigt utgår vi från er affärsverksamhet och vad ni vill uppnå. Tillsammans utformar vi ert engagemang utifrån era värderingar, hållbarhetsarbete och kopplar an till de globala mål som ni har valt att arbeta för. Målet är att skapa både stor samhällseffekt och affärsnytta för er som företag.

Hitta rätt partnerskap

Vid val av partner handlar det dels om att säkerställa att organisationen arbetar på ett effektivt sätt och verkligen skapar skillnad, och att hitta ”rätt match” för er. Vi arbetar med sociala entreprenörer som åstadkommer stor förändring med innovativa metoder.

Oavsett land finns det en mängd sociala entreprenörer och långt ifrån alla är bra. Genom vårt nätverk tar vi fram ett brett utbud av relevanta sociala entreprenörer inom era valda områden. Innan vi rekommenderar specifika sociala entreprenörer till er har de genomgått Social Initiatives kvalitetssäkring med bland annat besök på plats och referenstagning. Vi rekommenderar bara de allra bästa till er.

Nära samarbete

Vi utgår från drivet och passionen hos de sociala entreprenörerna och tillför kapital, kunskap, struktur och erfarenhet som hjälper dem att stärka och skala upp sin verksamhet och göra ännu större skillnad. Vi delar också med oss av lärdomar och ”best practice” mellan de sociala entreprenörerna.

Ni får löpande återrapporteringar från de sociala entreprenörerna, både i möten där vi diskuterar verksamheternas utveckling och i text, foton och film som ni kan dela i era kanaler med medarbetare, kunder och andra intressenter.

Mätbar effekt

För att veta vilken skillnad vi tillsammans är med och bidrar till utformar vi avtal som lägger grunden för samarbetet med budget, milstolpar och nyckeltal. Social Initiative tar hand om uppföljningen av ert stöd, mäter resultat och kontrollerar på plats hur arbetet går. Genom regelbundna återrapporteringar från oss kan ni se vilken effekt ert stöd har bidragit till.

Vi har sammanställt effekten från våra samarbeten under 20 år i en impactrapport.

IMG_7392
Uganda organisationer_Social Initiative

Meningsfullt medarbetarengagemang

Många företag vi samarbetar med vill engagera sina medarbetare. Tillsammans med er genomför Social Initiative olika aktiviteter på företaget som sprider kunskap och glädje och gör att medarbetare känner sig stolta och kunderna involverade. Ni får löpande uppdateringar från kampanjer och aktiviteter med både resultat, inspirerande berättelser, foton, film och material att kommunicera i era interna och externa kanaler.

Vill du veta mer?

Kontakta Caroline Cederlöf på caroline@socialinitiative.se eller 070 091 00 16