De lyser upp landsbygden med kvinnligt entreprenörskap

Med en bakgrund i mikrofinans sökte Ajaita Shah efter ett sätt att verkligen göra skillnad för de fattiga hushållen på landsbygden. Modellen hon skapade är enkel– fattiga kvinnor rekryteras och utbildas för att sälja solcellsbelysning till sina grannar. I ett land där 300 miljoner hushåll saknar pålitlig tillgång till elektricitet, och i en del av Indien som är känt för sin patriarkala kultur, skapade hon en mindre revolution. Resultatet blir att kvinnorna får en inkomst och därmed en helt annan ställning i byarna och i familjerna och möjlighet att fatta sina egna beslut. Med solcellslamporna kan barnen läsa sina läxor, bränder och sjukdomar minskar, samtidigt som de skadliga koldioxidutsläppen begränsas.

Sedan start har Solar Sahelis gett 250.000 hushåll tillgång till ren energi (1,7 miljoner människor) och de har minskat koldioxidutsläppen med 177.000 ton. Idag arbetar 800 kvinnliga entreprenörer (så kallade Solar Sahelis) med att sälja solcellsbelysningen på landsbygden i Rajasthan i Indien.

Social Initiative utvärderade detta projekt åt GRANIT och lade grunden för samarbetet, som du kan läsa mer om här.

1.000 Solar Sahelis rekryterade och utbildade
400.000 hushåll har fått tillgång till solcellsbelysning
Över 250.000 ton minskade koldioxidutsläpp
image
image
image